پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 23 September , 2021
بیمارستان خصوصی
وقتی رُند بازی ایرانی ها به مرگ و زندگی می رسد 09 آذر 1399
گزارشی از ترافیک تولد نوزادان در ۹۹/۹/۹

وقتی رُند بازی ایرانی ها به مرگ و زندگی می رسد

اکثر قریب به اتفاق ما آدمها به دنبال عدد و رقم های رند در زندگی مان هستیم که وقتی می خواهیم آن را برای کسی بازگو کنیم دلمان قنج برود و بعد از بیان چند عدد شبیه به هم که پشت به پشت و بدون وقفه ردیف شان کردیم، کیف کنیم و بادی به غبغب بیاندازیم.