دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 8 August , 2022
بهمن
بی ملاحظه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

بی ملاحظه

شعر و تصویر زمانه می تواند تسلا بخش باشد آن زمان که در ارجاع به جامعه بتوان آن را جست.