دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
انجمن حمایت از زندانیان نیشابور
قضات به حبس های کوتاه مدت و مجازات های جایگزین رو بیاورند 08 تیر 1399
دادستان نیشابور

قضات به حبس های کوتاه مدت و مجازات های جایگزین رو بیاورند

دادستان نیشابور گفت: هرچه جمعیت زندان کمتر باشد اصلاح زندانی راحت تر خواهد بود، خصوصا با شرایطی که زندان نیشابور دارد قضات باید حبس های کوتاه مدت و مجازات های جایگزین را در دستور کار خود قرار دهند.