یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021
انتشارات میردشتی
سال‌هاست کمتر رمان ایرانی ای توجه ام را جلب می کند. 29 آبان 1400

سال‌هاست کمتر رمان ایرانی ای توجه ام را جلب می کند.

زبان و ادبیات هر سرزمین، برآمده از خاستگاه عقلی و رشدی آن سرزمین است. در این راستا، نویسندگانی هستند که بر اساس تعلیم و تذهیب فردی، دارای شخصیت فکری ِویژه بوده و در راه تجربه‎یِ فضاهای جدید دست به تألیف آثار متفاوت می‌زنند.