یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021
امور منابع آب
کسری ۸۰ میلیون‌متر مکعبی مخزن آب دشت نیشابور 22 خرداد 1399
مدير امور منابع آب نيشابور خبر داد

کسری ۸۰ میلیون‌متر مکعبی مخزن آب دشت نیشابور

مدير امور منابع آب نيشابور گفت: کسری مخزن آب دشت نیشابور با نصب کنتورها و تعامل سازنده کشاورزان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون نزدیک به ۸۰‌ میلیون متر مکعب است‌.