سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ Tuesday, 9 August , 2022
اصلاح باغچه
اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند

غزل امروز به انتخاب دبیر صفحه ادبی. غزلی بی نظیر از استاد شهریار.