یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
اداره توسعه نوغانداری
پرورش ۳۰۰ جعبه کرم ابریشم در شهرستان نیشابور 03 تیر 1399

پرورش ۳۰۰ جعبه کرم ابریشم در شهرستان نیشابور

به گزارش روابط عمومی جهادكشاورزی نیشابور در سال جا ری بیش از 7500 كیلوگرم پیله تر در این شهرستان تولید می شود.