یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
ابراهیم حاتمی کیا
صلح در باداباد گیسویت خوش بخت تر است 07 خرداد 1399
باصدای بهرخ شورورزی در فیلم چ

صلح در باداباد گیسویت خوش بخت تر است

بهرخ شورورزی اسمی است که صدایش را در موسیقی فیلم «چ» همه را به حیرت در آورد. با وی درباره هنر موسیقی در حوزه موسیقی بانوان گفت و گو کردم. متانت ایشان در کنار هنر خاص اش مثال زدنی است و ستودنی.