یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
آموزش و پرورش
در شهرستان نیشابور هم اکنون (آموزش ابتدایی مهمان خانه هاست) 10 آبان 1399

در شهرستان نیشابور هم اکنون (آموزش ابتدایی مهمان خانه هاست)

مهدی بهمدی معاونت آموزش ابتدایی در گفت‌وگو با خاتون شرق به تشریح اقدامات آموزش و پرورش نیشابور پس از شیوع کرونا پرداخت.