پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 18 August , 2022
آسیا
فراموشی همه را دچار هراس می‌کند ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

فراموشی همه را دچار هراس می‌کند

جهان سوم یک جای مشخص نیست.