یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
آبزی
غازهای خاکستری ؛ میهمان نیشابوری ها 28 دی 1399

غازهای خاکستری ؛ میهمان نیشابوری ها

به منظور سرشماری پرندگان در سدها و آبگیرهای شهرستان نیشابور و فیروزه، پرندگان زمستان گذران در حوزه سد بار و استخر تبخیر نیروگاه سیکل ترکیبی خیام سرشماری شدند.