یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
آبخوان
سال خشک و داغ 11 بهمن 1399

سال خشک و داغ

بارندگی ها 40 درصد کاهش یافته است رئیس مرکز ملی پایش کشور می گوید گرمایش جهانی، کم بارشی و افزایش دما از تبعات تغییر اقلیم است که میزان آن در ایران بالاتر از متوسط جهانی است.