چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
پرویز پورحسینی
از هم گسستگی با حضور پرویز پورحسینی در لایه چهارم و پنهان‌شده در فیلم 17 آذر 1399
یادداشت سینمایی

از هم گسستگی با حضور پرویز پورحسینی در لایه چهارم و پنهان‌شده در فیلم

برای ایجاد بستر مناسب در حوزه فرهنگ لازم است بازگشت و بازنگری نمود...یادداشت های سینمایی در صدد آن است که این گونه موارد را بازخوانی نموده و آن ها را در اختیار مخاطبان قرار دهد.