چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 6 December , 2023
بایگانی‌های همودیالیزی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
ارتباط طول مدت وکیفیت خواب با  کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی ۱۵ شهریور ۱۴۰۲

ارتباط طول مدت وکیفیت خواب با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

خاتون شرق - طول مدت و کیفیت خواب با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی رابطه دارد.