چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 28 September , 2022
سلسله‌الذهب
مجموعه خدماتی رفاهی سلسله‌الذهب الگویی ماندگار برای آیندگان است ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

مجموعه خدماتی رفاهی سلسله‌الذهب الگویی ماندگار برای آیندگان است

دادستان نیشابور گفت: مجموعه خدماتی رفاهی سلسله‌الذهب الگویی ماندگار برای آیندگان است و پیشرفت این طرح مدیون صبر و اعتماد سهامداران صندوق علویه می‌باشد.