پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
تبدیل‌شوندگان: عصر انقراض
زمین؛ جایگاه خرد و مهربانی ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

زمین؛ جایگاه خرد و مهربانی

زمین احتیاج به مراقبت ویژه دارد؛ چون جایگاه خرد و مهربانی است.