لاله واژگون قوزدار | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق