پرداخت بیش از دو هزار میلیارد تومان یارانه به کشاورزان و دامداران استان
پرداخت بیش از دو هزار میلیارد تومان یارانه به کشاورزان و دامداران استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سال گذشته در خراسان رضوی در بخش دام و طیور یک هزارو ۹۹۵ میلیارد تومان و در بخش سبوس ۶۵ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که به طور مجموع سال ۹۸ دو هزار و ۶۰ میلیارد تومان یارانه به کشاورزان و دامداران استان پرداخت شده است.

محمد رضا اورانی در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در نیشابور افزود: سال قبل یک هزار و ۳۰۹ میلیون تن نهاده به استان وارد شده است و اعتبارات تملکی استان نیز یک هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان بوده که ۷۴۱ میلیارد تومان آن معادل ۴۳ درصد تخصیص پیدا کرده است. وی یادآور شد: تورم و محدودیت های موجود نباید مانع از توسعه و پیشرفت شود.